Privacy statement

Privacyverklaring

Stichting Welzijn Lochem Stichting Welzijn Lochem, gevestigd aan Dr Rivestraat 1, 7241 AS Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Dr Rivestraat 1, 7241 AS Lochem. Telefoon 0573 - 297 000. Mail: www.welzijnlochem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Welzijn Lochem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam (t.b.v. correspondentie)

  • Adresgegevens (t.b.v. rapportage)

  • Geboortedatum (t.b.v. rapportage)

  • Geslacht (t.b.v. rapportage)

  • E-mailadres (t.b.v correspondentie)

  • Telefoonnummer (t.b.v. correspondentie)

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Ten behoeve van rapportage houdt in dat wij deze gegevens verwerken om een beeld te krijgen van het vrijwilligerswerk in de gemeente Lochem en daar ons beleid op aan te kunnen passen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Welzijn Lochem verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder uw naam, adres, e-mailadres en eventueel overige persoonsgegevens kunnen wij niet de dienst bieden die u wenst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Welzijn Lochem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar. Dit houdt in dat uw gegevens worden verwijderd nadat u een jaar lang uw account niet heeft gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het account waarop u inlogt is ontworpen door AdSysCo. Uw persoonsgegevens worden in hun datacenter opgeslagen. De gegevens zijn alleen te benaderen is door Stichting Welzijn Lochem op basis van gebruikersnaam, wachtwoord en vervolgens ook de toegekende rollen en rechten. De database is afdoende beveiligd en dit alles wordt gedekt door de verwerkersovereenkomst tussen AdSysCo en Stichting Welzijn Lochem.

Daarnaast deelt Stichting Welzijn Lochem uw e-mailadres met de betreffende trainer van de academie om u te kunnen voorzien van informatie over de training. Dit doen wij enkel wanneer dit noodzakelijk is om de training te kunnen volgen. Stichting Welzijn Lochem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website en voor analytische doeleinden. Zo verzamelen we het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek (bijvoorbeeld door Google Analytics).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@welzijnlochem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Welzijn Lochem zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Welzijn Lochem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Welzijn Lochem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@welzijnlochem.nl